Arrow up

Søger du dansk arbejds- og opholdstilladelse? 

Beløbsordningen

Du kan søge om dansk arbejds- og opholdstilladelse hvis du er blevet tilbudt arbejde med en løn på mindst 445.000 kr. (2021) niveau. Når du søger efter beløbsordningen bliver der som udgangspunkt ikke stillet krav til dine kvalifikationer eller arbejdsstillingen.

De grundlæggende betingelser
Løn

Du kan ikke søge efter beløbsordningen medmindre du er blevet tilbudt et arbejde hvor du tjener mindst 445.000 kr. (2021 niveau) årligt.

Lønkravet skal være opfyldt også hvis du skal holde ferie uden løn. Feriepenge der optjenes tæller kun med som løn i det år hvor du får dem udbetalt.

Da der er tale om en meget høj løn vurderes det ofte, om det giver mening i forhold til den arbejdsstilling som du er blevet tilbudt. Det giver nok ikke mening, hvis du er blevet tilbudt arbejde som rengøringsassistent med en månedlig løn på over 37.000 kr.

Med andre ord, så skal lønvilkårene være sædvanlige efter danske forhold.

Dansk bankkonto

Det er vigtigt for myndighederne at kunne kontrollere, om du nu virkelig får udbetalt en årlig løn på 445.000 kr. Derfor er det et krav at arbejdsgiver udbetaler din løn til en dansk bankkonto.

Du kan således ikke få udbetalt din løn kontant eller til en bank i udlandet. Arbejdsgiver må dog gerne betale din løn fra en udenlansk konto. Det vigtige er bare, at du modtager din løn på en dansk bankkonto.

Andre krav til lønnen

Lønnen må alene bestå af

likvide midler
indbetaling til arbejdsmarkedspension
Udbetalte feriepenge

Som ansat kan man godt få goder eller ydelser som indgår i en ens løn frem for penge. Sådan goder eller ydelser kan ikke indgå i vurderingen af om lønniveauet er sædvanligt. Som eksempler på sådanne løndele opremser SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) følgende: 

Kost og logi
Diæter
Fri bil
Fri telefoni
Internet
Naturalier
Abonnementer
Andet

Du kan således ikke få udbetalt 400.000 kr. i årlig løn og så henvise til, at du fra arbejdsgiver har fået fri bil til en værdi af 45.000 kr. årligt. Kravet om en mindste løn på 445.000 kr. kan kun opfyldes ved løn i penge.

Sædvanlig ansættelsesvilkår

Det er ikke kun lønnen der skal være sædvanlig efter danske forhold. Det skal de øvrige ansættelsesvilkår også være. Det betyder at SIRI gennemgår din ansættelseskontrakt for at vurdere om din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. er ringere end hvad der er normalt for det fagområde, hvor du skal arbejde.

Det er derfor en god idé at sikre sig, at ens ansættelseskontrakt kan modstå SIRI's rimelige strikse gennemgang. Uagtet om du tilkøber vores Basis eller Plus pakke, så er du sikret at din ansættelseskontrakt vil overholde kravene. Med en basis pakke gennemgår vi ansættelseskontrakten som arbejdsgiver udleverer til dig, og vi råber vagt i gevær, hvis vi finder noget i ansættelseskontrakten som ikke er godt nok. Med Plus pakken behøver arbejdsgiveren ikke bøvle med at lave en ansættelseskontrakt. Den udarbejder vi nemlig selv.  

30 timer ugentlig arbejdstid

Arbejdet skal være minimum 30 timer om ugen.

Eventuel autorisation

Ved udførelse af visse typer af arbejde kan det være en betingelse, at du har en dansk autorisation. Dette er fx tilfældet hvis du er læge. I sådan tilfælde skal du have autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen.

Arbejde

Du må kun arbejde med det arbejde som dannede grundlaget for beløbsordningen. Du må dog altid udføre frivilligt ulønnet arbejde.

Hvis du mister dit job eller finder et andet job med en høj løn tilsvarende mindstelønskravet, skal du underrette SIRI om dette.

Hvis du mister dit job kan du få tilladelse til at opholde dig i Danmark i en begrænset periode, for at finde et nyt arbejde. Dette kaldes for jobsøgningsophold og varer typisk i 6 måneder.

Arbejdstilladelsen efter beløbsordningen giver dig ikke ret til at arbejde i øvrige EU lande.

Ophold

Opholds- og arbejdstilladelsen efter beløbsordningen giver dig kun ret til at være i Danmark i den periode hvor din tilladelse er gyldig. Tilladelsen er kun gyldig så længe du er i arbejdet.

Hvis du opholder dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk, eller hvis du ikke har en gyldig dansk adresse, bortfalder din tilladelse.

Offentlige ydelser

Du må ikke modtage offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (ex. kontanthjælp). Det er vigtigt at vide, at din tilladelse vil blive inddraget hvis du eller nogen af dine (medfølgende) familiemedlemmer modtager sådanne ydelser.

Husk også, at kommuner indberetter ydelser der udbetales til udlændinge.

Dansk undervisning

Tilladelsen giver ret til at deltagerbetalt danskundervisning. Din bopælskommune har pligt til at tilbyde dig dansk undervisning.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge.

Øvrigt


Får du tilladelsen og skal bo og arbejde i Danmark er der en række forhold som du skal sørge for. på borger.dk kan du hente relevant information, links og få mulighed for at registrere og bestille NemId, cpr-registrering, sundhedskort, skatteforhold mv.

Hvor længe må du være i Danmark
Indrejse

Har du søgt fra udlandet kan du få en opholdstilladelse som er gyldig 1 måned før du skal begynde at arbejde.

På den måde har du en chance for at etablere dig i Danmark inden du påbegynder dit arbejde.

Når du ansøger skal du bl.a. erklære at du kan forsørge dig selv og eventuel medfølgende familie under dit ophold i Danmark. Hvis du ikke afgiver sådan en erklæring vil din tilladelse først være gyldig 14 dage før du skal begynde at arbejde.

Er du allerede i Danmark når du ansøger, vil tilladelsen gælde fra din første arbejdsdag.

Hvis din ansættelse er mindre end 4 år

Tilladelsen gælder kun så længe din ansættelse varer. Hvis du vil fortsætte med at bo og arbejde i Danmark efter ansættelsen, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du har fundet et nyt job skal du søge på ny om en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af dette nye job. Det kan være efter beløbsordningen eller en anden erhvervsordning.

Hvis din ansættelse er på 4 år eller mere

Er din ansættelse på 4 år eller mere får du som udgangspunkt en opholds- og arbejdstilladelse på 4 år og herefter skal du søge om forlængelse af din tilladelse. Det er vigtigt at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Vigtigt om dit pas

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at en tilladelse kun kan være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har en kortere gyldighed en den opholdsperiode du reelt kan få tilladelse til, vil din opholdstilladelse blive afkortet i forhold til passets gyldighed.

Det er derfor en god ide at sikre sig, at ens pas har en behørig gyldighedsperiode.

Se pakke og bestil nu

Positivlisten

Er du blevet tilbudt arbejde i Danmark inden for et erhverv hvor der er mangel på arbejdskraft, og som derved er i positivlisten, har du mulighed for at opnå dansk arbejds- og opholdstilladelse.

Grundlæggende betingelse
Dit job skal være på positivlisten

For personer med videregående uddannelser

Du kan se en listen her.

For faglærte personer

Du kan se en liste her.

Andre betingelser
Uddannelseskrav

Tekst på vej

Krav til din løn

Tekst på vej.

Dansk autorisation

Tekst på vej.

Hvor længe må du være i Danmark
Indrejse

Har du søgt fra udlandet kan du få en opholdstilladelse som er gyldig 1 måned før du skal begynde at arbejde.

På den måde har du en chance for at etablere dig i Danmark inden du påbegynder dit arbejde.

Når du ansøger skal du bl.a. erklære at du kan forsørge dig selv og eventuel medfølgende familie under dit ophold i Danmark. Hvis du ikke afgiver sådan en erklæring vil din tilladelse først være gyldig 14 dage før du skal begynde at arbejde.

Er du allerede i Danmark når du ansøger, vil tilladelsen gælde fra din første arbejdsdag.

Hvis din ansættelse er mindre end 4 år

Tilladelsen gælder kun så længe din ansættelse varer. Hvis du vil fortsætte med at bo og arbejde i Danmark efter ansættelsen, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du har fundet et nyt job skal du søge på ny om en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af dette nye job. Det kan være efter beløbsordningen eller en anden erhvervsordning.

Hvis din ansættelse er på 4 år eller mere

Er din ansættelse på 4 år eller mere får du som udgangspunkt en opholds- og arbejdstilladelse på 4 år og herefter skal du søge om forlængelse af din tilladelse. Det er vigtigt at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Vigtigt om dit pas

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at en tilladelse kun kan være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har en kortere gyldighed en den opholdsperiode du reelt kan få tilladelse til, vil din opholdstilladelse blive afkortet i forhold til passets gyldighed.

Det er derfor en god ide at sikre sig, at ens pas har en behørig gyldighedsperiode.

Se pakke og bestil nu

Aupair

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter aupair-ordningen.

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Hvor længe må du være i Danmark
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Se pakke og bestil nu

Forskerordningen

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter Forskerordningen.

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej.

Tekst på vej

Tekst på vej

Hvor længe må du være i Danmark
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej.

Tekst på vej

Tekst på vej

Se pakke og bestil nu

Ph.d. ansat

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen.

arbejde

Du må kun arbejde med det arbejde som dannede grundlaget for beløbsordningen. Du må dog altid udføre frivilligt ulønnet arbejde.

Hvis du mister dit job eller finder et andet job med en høj løn tilsvarende mindstelønskravet, skal du underrette SIRI om dette.

Hvis du mister dit job kan du få tilladelse til at opholde dig i Danmark i en begrænset periode, for at finde et nyt arbejde. Dette kaldes for jobsøgningsophold og varer typisk i 6 måneder.

Arbejdstilladelsen efter beløbsordningen giver dig ikke ret til at arbejde i øvrige EU lande.

Ophold

Opholds- og arbejdstilladelsen efter beløbsordningen giver dig kun ret til at være i Danmark i den periode hvor din tilladelse er gyldig. Tilladelsen er kun gyldig så længe du er i arbejdet.

Hvis du opholder dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk, eller hvis du ikke har en gyldig dansk adresse, bortfalder din tilladelse.

Offentlige ydelser

Du må ikke modtage offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (ex. kontanthjælp). Det er vigtigt at vide, at din tilladelse vil blive inddraget hvis du eller nogen af dine (medfølgende) familiemedlemmer modtager sådanne ydelser.

Husk også, at kommuner indberetter ydelser der udbetales til udlændinge.

Dansk undervisning

Tilladelsen giver ret til at deltagerbetalt danskundervisning. Din bopælskommune har pligt til at tilbyde dig dansk undervisning.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge.

øvrigt


Får du tilladelsen og skal bo og arbejde i Danmark er der en række forhold som du skal sørge for. på borger.dk kan du hente relevant information, links og få mulighed for at registrere og bestille NemId, cpr-registrering, sundhedskort, skatteforhold mv.

Hvor længe må du være i Danmark
Indrejse

Har du søgt fra udlandet kan du få en opholdstilladelse som er gyldig 1 måned før du skal begynde at arbejde.

På den måde har du en chance for at etablere dig i Danmark inden du påbegynder dit arbejde.

Når du ansøger skal du bl.a. erklære at du kan forsørge dig selv og eventuel medfølgende familie under dit ophold i Danmark. Hvis du ikke afgiver sådan en erklæring vil din tilladelse først være gyldig 14 dage før du skal begynde at arbejde.

Er du allerede i Danmark når du ansøger, vil tilladelsen gælde fra din første arbejdsdag.

hvis din ansættelse er mindre end 4 år

Tilladelsen gælder kun så længe din ansættelse varer. Hvis du vil fortsætte med at bo og arbejde i Danmark efter ansættelsen, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du har fundet et nyt job skal du søge på ny om en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af dette nye job. Det kan være efter beløbsordningen eller en anden erhvervsordning.

hvis din ansættelse er på 4 år eller mere

Er din ansættelse på 4 år eller mere får du som udgangspunkt en opholds- og arbejdstilladelse på 4 år og herefter skal du søge om forlængelse af din tilladelse. Det er vigtigt at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Vigtigt om dit pas

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at en tilladelse kun kan være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har en kortere gyldighed en den opholdsperiode du reelt kan få tilladelse til, vil din opholdstilladelse blive afkortet i forhold til passets gyldighed.

Det er derfor en god ide at sikre sig, at ens pas har en behørig gyldighedsperiode.

Se pakke og bestil nu

Gæsteforsker

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse som gæsteforsker.

Tekst på vej

Tekst på vej.

Hvor længe må du være i Danmark
Tekst på vej

Tekst på vej.

Se pakke og bestil nu

Landbrug

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

-
-
-

tekst på vej

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter Landbrugsordningen.

Tekst på vej

Tekst på vej.

Tekst på vej

Tekst på vej.

Hvor længe må du være i Danmark
Tekst på vej

tekst på vej

Se pakke og bestil nu

Start-up

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

-
-
-

Tekst på vej

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter Start up -ordningen.

Tekst på vej

Tekst på vej

Hvor længe må du være i Danmark
Tekst på vej

Tekst på vej.

Tekst på vej

Tekst på vej

Se pakke og bestil nu

Trainee

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse som Trainee

Tekst på vej

Tekst på vej

Hvor længe må du være i Danmark
Tekst på vej

Tekst på vej

Se pakke og bestil nu

Certificering

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

-
-
-

Tekst på vej.

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej

Tekst på vej.

Rettigheder med en tilladelse

Hvad må du hvis du får en en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter certificering

Tekst på vej

Tekst på vej.

Hvor længe må du være i Danmark
Tekst på vej

Tekst på vej

Se pakke og bestil nu

Det er gratis!

Vil du tale om din sag først? Send os en besked.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
4.97/5 på Facebook
Få opholdstilladelse på baggrund af beløbsordningen.

Start din sag med det samme

Hvorfor du bør starte din sag hos os.
checkmark
Vi er specialister inden for udlændingeret
checkmark
Du får tildelt en personlig og fast sagsbehandler
checkmark
Fast pakkepris - blandt markedets bedste
checkmark
Nem online behandling via din log ind side
checkmark
100% Tryghed
Start sag
Konsultation