Ønsker du familiesammenføring med udenlandsk barn?

Du kan som barn opnå familiesammenføring med en forælder i Danmark efter de danske regler om familiesammenføring hvis du er under 15 år gammel.

Du og din forælder skal opfylde en række betingelser som du kan læse nærmere om her.

Krav til barnet
Du skal være under 15 år gammel

Du må som udgangspunkt ikke være over 15 år gammel når du ansøger om familiesammenføring som barn, til en forælder som bor fast i Danmark.

Er du allerede fyldt 15 år, men er under 18 år på ansøgningstidspunktet, kan du kun blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Særlige grunde kan ex. være  hensyn til familiens enhed, barnets tarv og Danmarks internationale forpligtelser i øvrigt. Er dette tilfældet vil du kunne opnå opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Det er dog en meget snæver mulighed og de danske myndigheder vil gøre alt i deres magt for at afvise en ansøgning om opholdstilladelse når barnet er over 15 år.

Når Udlændingestyrelsen skal vurdere om der foreligger særlige grunde kigger de bl.a. på om: 

Om du har familie i hjemlandet.
Om du søger opholdstilladelse samtidig med den af dine forældre, som du indtil nu har boet hos i hjemlandet.
Om din forælder i hjemlandet, som du har boet hos indtil nu, får tilladelse til familiesammenføring i Danmark.
Om din forælder i hjemlandet kan tage vare på dig.
Om du risikerer at blive eller er blevet tvangsfjernet fra din forælder i hjemlandet.
Om det vil være humanitært uforsvarligt at henvise din forælder i Danmark til at tage ophold med dig i et andet land, hvor der ikke vil være behandlings- eller pasningsmuligheder. Det vil omfatte tilfælde, hvor der er alvorlig sygdom eller alvorligt handicap.
Om din forælder i Danmark har forældremyndighed over eller har samvær med mindreårige børn, der bor i Danmark

Pligt til at bo sammen med din forælder

Hvis barnet får opholdstilladelse skal barnet bo sammen med sin forælder på dennes bopæl i Danmark.

Ikke have stiftet egen familie

Barnet må ikke have stiftet egen familie ved at være gift eller have sine egne børn.

Må ikke stride mod barnets tarv

Det må ikke stride mod barnets tarv, at barnet får opholdstilladelse og skal bo hos herboende forælder.

Udlændingestyrelsen vil derfor indhente oplysninger om herboende forælder hos kommunen for at vurdere om den herboende forælder vil kunne drage behørig omsorg for barnet. Dette vil ex. ikke været tilfældet hvis det bliver vurderet at barnet vil være i risiko for at blive udsat for overgreb, at barnet vil risikere at blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark, eller at der er risiko for, at barnet vil få alvorlige sociale problemer.

3 måneders fristen

Hvis din forælder har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring i Danmark, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at din forælder har fået opholdstilladelse.

Hvis din forælder er dansk eller nordisk statsborger, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at din forælder er tilmeldt folkeregistret i Danmark.

Hvis din forælder har haft opholdstilladelse i Danmark med henblik på midlertidigt ophold efter andre bestemmelser end udlændingelovens §§ 7 eller 8 (asyl),  fx som arbejdstager, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter, at din forælder har fået permanent opholdstilladelse.

Hvis du er blevet født efter, at din forælder har fået opholdstilladelse i Danmark, er blevet tilmeldt folkeregistret i Danmark eller har fået permanent ophold, som beskrevet ovenfor, skal du søge om opholdstilladelse senest 3 måneder efter din fødsel.r.

Krav til barnets forælder

Du skal være dansk eller nordisk statsborger, eller have lovligt ophold i Danmark.

Du skal have forældremyndigheden over barnet.

Du må ikke være dømt for vold mod børn. Det må din samlever/ ægtefælle hellere ikke være.

Der kan være krav om selvstændig bolig som du skal opfylde, hvis du ex. ikke har haft noget kontakt til barnet i en længere periode. I sådan tilfælde kan der også stilles krav om at du er selvforsørgende. Du er selvforsørgende hvis du ikke modtager/ har modtaget kontanthjælp.

Se pakke og bestil nu

Få hjælp
Andre muligheder

Er du sikker i din sag?

Få professionel hjælp og undgå at få et unødvendigt afslag på jeres ansøgning.

Gør som tusindvis af andre dansk-internationale par.
Se pakkepriserne
Det er gratis!

Vil du tale om din sag først? Send os en besked.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
4.97/5 på Facebook
Vær sammen.

Start din sag med det samme

Hvorfor du bør starte din sag hos os.
checkmark
Vi er specialister inden for udlændingeret
checkmark
Du får tildelt en personlig og fast sagsbehandler
checkmark
Fast pakkepris - blandt markedets bedste
checkmark
Nem online behandling via din log ind side
checkmark
100% Tryghed
Start sag
Konsultation