Arrow up

Har du boet i Danmark i 4 eller 8 år, kan du måske søge permanent opholdstilladelse

Ung 18-19 år

Tekst på vej.

Hvis du har boet i Danmark som barn i mindst 8 år kan du søge om permanent opholdstilladelse efter lempeligere regler når du er mellem 18 og 19 år gammel.

De grundlæggende betingelser
Du skal være mellem 18-19 år

Du skal være over 18 år når du ansøger og må ikke være fyldt 19 år.

Arbejde eller uddannelse efter folkeskolen

Du skal have været i uddannelse eller fuldtidsarbejde uden pauser efter du færdiggjorde din folkeskole og op til det tidspunkt hvor du søger om permanent opholdstilladelse.

I forhold til arbejde skal der være tale om fuldtidsarbejde på mindst 30 timer om ugen. Har du haft perioder efter folkeskolen hvor du hverken har været i arbejde eller under uddannelse kan du desværre ikke søge om permanent opholdstilladelse efter de lempeligere regler og må i stedet søge efter de almindelige regler om permanent opholdstilladelse.

Boet lovligt i Danmark i mindst 8 år

Lønnen må alene bestå af

likvide midler
indbetaling til arbejdsmarkedspension
Udbetalte feriepenge

Det er et absolut krav at du har boet lovligt i Danmark i de sidste 8 år. Herudover betyder det også noget hvad dit opholdsgrundlag i de 8 år har været.

For at kunne søge efter de lempeligere regler er det et krav at dit ophold har været på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde.

Det fremgår af din nuværende opholdstilladelse, hvilken lovbestemmelse (paragraf) den er givet efter. Kig efter om din opholdstilladelse er givet efter Udlændingelovens §§ 7-9 eller §§ 9 i-9 n eller § 9 p.

Kriminalitet

Hvis du er dømt for noget kriminelt hvor du har skulle afsone straf i fængslet i under 6 måneder eller hvis du har fået en betinget fængselsstraf kan du ikke søge om permanent opholdstilladelse i en særlig karensperiode der afhænger af din straftype.

Hvis du har siddet i fængsel i over 6 måneder er du desværre helt udelukket fra at få permanent opholdstilladelse.

Hvis du vil høre nærmere om karensperioder mv. kan du altid bestille en konsultation for at høre nærmere.

Du må ikke skylde penge til det offentlige

SU-gæld og gæld til banken må du gerne have.

Du må dog ikke skylde noget til det offentlige herudover. Hvis du skylder under 123.235,52 kr. (2021-niveau) kan du dog alligevel søge hvis du får henstand for det skyldte beløb. Det kan Fair ophold hjælpe dig med.

Kontakt os for en gratis konsultation for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig, på trods af at du har gæld til det offentlige.

Kontanthjælp

Du må ikke have modtaget kontant hjælp.

Prøve i Dansk 2

Du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Liste over danskprøver på tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 2:

Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).

Bestået FVU-læsning trin 2 eller trin 3.Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).

Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i alle discipliner.

Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.

Bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

Bevis for almen forberedelseseksamen (avu).Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med aflagt prøve i mindst en danskdisciplin på et af niveauerne G-A og med et gennemsnit af prøvekarakterer på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) fra f.eks. en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu.

Bestået FVU-læsning trin 4.Bevis for bestået International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.

Bevis for videregående uddannelser på universiteter, professionsskoler (f.eks. handelshøjskoler, sygeplejeskoler og s

Opholds- og selvforsørgelseserklæring

Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Erklæringen er indarbejdet i den digitale ansøgningsløsning og i ansøgningsskemaerne.Du kan også finde opholds- og selvforsørgelseserklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Se pakke og bestil nu

Voksen

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej

De supplerende betingelser

I tillæg til de grundlæggende betingelser skal du også opfylde 2 ud af de 4 supplerende betingelser.

Tekst på vej

Tekst på vej

Se pakke og bestil nu

Stærk tilknytning

Tekst på vej.

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej

Tekst på vej.

Tekst på vej

Tekst på vej.

Se pakke og bestil nu

EU-regler

Tekst på vej

De grundlæggende betingelser
Tekst på vej.

Tekst på vej.

Tekst på vej

Tekst på vej.

Se pakke og bestil nu

Få hjælp
Det er gratis!

Vil du tale om din sag først? Send os en besked.

Tusind tak! Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage snarest muligt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Picture of a wedding couple
5/5 på Facebook
Ansøg om permanent opholdstilladelse

Start din sag med det samme

Hvorfor du bør starte din sag hos os.
checkmark
Vi er specialister inden for udlændingeret
checkmark
Du får tildelt en personlig og fast sagsbehandler
checkmark
Fast pakkepris - blandt markedets bedste
checkmark
Nem online behandling via din log ind side
checkmark
100% Tryghed
Start sag
Konsultation